Hlavní stránka KontaktyPřístroje pro elektrokonvulzní terapii firmy MECTA CORPORATION


spECTrum 5000 Q,M
spECTrum 5000 Q,M


spECTrum je lékařský elektrokonvulzivní přístroj,který má dotykovou LCD obrazovku s bohatým Menu. Všechny stimulační parametry jsou zobrazeny na LCD displeji a navíc u typů Q můžeme šířku (již od 0,3ms), frekvenci,trvání impulsu a proud modifikovat. Přístroje se dodávají s volitelnou maximální energií 100J nebo 200J. 

 

Každé přiložení stimulačních elektrod je doprovázeno monitorováním statické impedance a vypočtenou dynamickou impedancí. Přístroje typu 5000 mohou monitorovat max 6 kanálů (4*EEG,EKG a OMS-optický senzor pohybu).


2-kanálový zapisovač zaznamenává 2EEG (nebo volbu z EEG,EKG,OMS)

Modely 5000 mohou provádět Analýzu EEG, která poskytne lékaři odhad pravděpodobnosti, že indukovaný záchvat byl nadprahový a stanoví násobný faktor překročení záchvatového prahu (vyvinuto ve spolupráci s Duke University,chráněno US patentem).


Modely 5000 mají na zadní straně port pro analogový výstup a seriový port s možností přikoupení PC softwaru.Takto lze ukládat všechna data do PC k archivaci.spECTrum 5000M

 • volba energie ( v Joule),
 • LCD dotykový displej s Menu,všemi daty stimulace a monitorování statické impedance,
 • 2 monitorovací kanály (2*EEG nebo EEG + EKG) na displeji
 • model lze rozšířit na 3 až max 6 kanálů (EKG,4*EEG a OMS)
 • 2-kanálový zapisovač

spECTrum 5000Q

 • volba šíře,frekvence,trvání impulsu,proudu
 • LCD dotykový displej s Menu,všemi daty stimulace a monitorování statické impedance
 • 2 monitorovací kanály (2*EEG nebo EEG + EKG) na displeji
 • model lze rozšířit na 3 až max 6 kanálů (EKG,4*EEG a OMS)
 • 2-kanálový zapisovač
 • 2 monitorovací kanály (2*EEG nebo EEG + EKG) na displeji
 • model lze rozšířit na 3 až max 6 kanálů (EKG,4*EEG a OMS)
 • 2-kanálový zapisovač


© Techsan spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva těchto stránek jsou majetkem společnosti Techsan spol. s.r.o. Kopírování a šíření celých nebo částečných textu, fotografií, obrazového materiálu nebo zdrojových kódu je v jakékoliv podobě bez písemného souhlasu zakázáno.