13. až 16. 6. 2018 – XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP – navštivte nás na našem stánku, kde budeme mít k dispozici ECT přístroje Mecta spECTrum a VOG systémy Medicton

Hotel Galant, Mikulov 

https://www.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-126.html